ویدیو گرفتن شکل بدن حیوانات

در یوگا معمولا روی گرفتن شکل بدن حیوانات به بدنمان تاکید شده است، از آن جایی که شکل بدن ما یک ساختار پیچیده‌تر اما مشابه را دارد. انجام این حرکات نرمشی برای بدن خواهد بود تا از آن حالت خشکی که به دلیل عادت‌های غلط روزمره پیدا کرده است خارج شود. یکی از این حرکات مانند کشش‌ها و حالت‌هایی است که سگ و گربه به خود می‌گیرد که ورزش خوبی برای ستون فقرات به حساب می‌آید.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو