ویدیو حرکات یوگا برای ورزش دادن بدن

حالت‌هایی برای شکل دادن به بدن وجود دارند که باعث می‌شوند تمام مهره‌ها و اعضای بدن در بهترین حالت خود قرار بگیرند و در عین حال هیچ تنش و فشاری به بدن وارد نمی‌شود. این حرکت‌ها، حرکت‌های ابتدایی در علم یوگا هستند که به عملکرد بهتر بدن و آرامش یافتن آن کمک می‌کنند. به کمک همین چند حرکت ساده می‌توانید بدن خود را به بهترین شکل ممکن ورزش دهید.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو