ویدیو انجام حرکات کششی و تنفس درست

در انجام حرکات کششی یوگا تنفس بسیار مهم است. به آرامی و عمیق نفس بکشید. در جریان دم و بازدم ورود و خروج هوا از قله ریه‌ها تا قسمتهای تحتانی شکم را احساس می‌کنید. هنگام دم احساس کنید که هوایی سرشار از اکسیژن، نشاط، شادابی و خوشبختی را به درون بدن و وجود خود راه می‌دهید. به جایی می‌رسید که تمام بدنتان تحت نظاره ی شما خواهد بود و آن را با آگاهی کامل احساس می‌کنید.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو