ویدیو جریان یافتن انرژی در عمق اعضای بدن

اگر نتوانیم استرس‌های روزانه خود را مهار کنیم تاثیرات مخربى بر سلامتی ما خواهد شد. در جریان تنفس در یوگا این طور احساس می‌کنید که تمام افکار و احساسات منفی، سموم و مواد زاید را از بدن خود خارج می‌کنید. اینکه در لحظه هستید و به چیزی جز لحظه فکر نمی‌کنید، لحظه‌ای که تنها مملو از صدای طبیعت آرامش، گرما و انرژی خورشید است، آرامش لازم را به شما باز می‌گرداند.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو