ویدیو آرام شدن بدن و ارتباط با زمین در یوگا

امروزه با گسترش زندگی ماشینی، ناهنجاری‌ها، اضطراب و افسردگی بسیاری از انسانهای عصر حاضر را با مشکلات فراوان رو به رو کرده است. شمار زیادی از انسانهای قرن بیست و یکم بر اثر این عوارض عصبی از اجرای وظایف خانوادگی، شغلی و اجتماعی خود در مانده‌اند. زمانی که با زمین ارتباط برقرار می‌کنید، اینطور احساس می‌کنید که تمام انرژی زمین درون شما جریان می‌یابد.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو