ویدیو حرکات کودک در یوگا

این حرکت، حرکتی آرامش‌دهنده است که معمولاً بعد از حرکاتی که باعث کشش در ستون فقرات می‌شوند انجام می‌شود و می‌توان آن را بعد از هر حرکتی انجام داد. این وضعیت باعث کششی ملایم در باسن، رانها و زانوها می‌شود و باعث از بین بردن استرس، خستگی و همچنین آرامش ذهن میشود. زمانی که دچار اسهال شده‌اید و یا زانوی شما صدمه دیده است برای انجام این حرکت باید احتیاط کنید.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو