ویدیو حرکت درخت در یوگا

اين حركت رانها ، زانوها و عضلات كمر را نيرومند مي‌سازد، انعطاف‌پذيري كشاله ران را افزايش مي‌دهد و انجام اين حركت تمركز و توازن را تقويت مي‌كند. اين حركت براي افرادي كه سياتيك دارند و همچنين كف پاي آنها صاف مي‌باشد مفيد است.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو