ویدیو برقراری تعادل در یوگا با کمک انتقال وزن

به‌ نظر می‌رسد تمرینات یوگا بر آمادگی جسمانی سالمندان تأثیرات مثبت می‌گذارد. این تأثیرات شامل بهبود تعادل ایستا و پویا، چابکی، قدرت در اندام فوقانی و تحتانی و انعطاف‌پذیری اندام است.حرکاتی مانند کوه، بالا کشیدن دستها، لانژ، جنگنده و غیره و نیز حرکاتی از یوگا که روی یک پا انجام می‌شوند، در تقسیم وزنتان به منظور حفظ تعادل مفید هستند.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو