ویدیو رهایی از استرس به کمک یوگا در ارتباط با خورشید

علم پزشکی ثابت کرده است که در اثر فشار‌های عصبی روزانه عضلات و ماهیچه‌ها دچار شک عصبی می‌شوند و ممکن است در نقطه‌ای خاص دچار گرفتگی عضله شوید. در روش بر قراری ارتباط با خورشید و انرژی گرفتن از آن در حالتی کاملا ساکن قرار می کیرید و بدنتان در آرام ترین وضعیت ممکن خود می باشد. به این طریق تمامی تنش‌ها از بین رفته و بدنتان آرامش خود را باز می‌یابد.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو