ویدیو تمرین مهارت‌های چندگانه - بخش 2

در این قسمت قبل از پرتاب به دریبل داخل خارج از پشت یک چرخش اضافه می‌شود. سپس نکات مربوط به لزوم تمرین مداوم توضیح داده می‌شود و در پایان یک تمرین جالب برای تقویت کنترل روی توپ و افزایش استقامت معرفی می‌شود.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش بسکتبال خیابانی و نمایشی
شامل 82 ویدیو
تمریناتی برای بازیکنان پست فوروارد قدرتی
شامل 6 ویدیو
تمریناتی برای بازیکنان نزدیک به حلقه
شامل 6 ویدیو
تمرینات کار با توپ در بسکتبال
شامل 6 ویدیو
تمرینات مقدماتی در بسکتبال (2)
شامل 23 ویدیو