ویدیو ضربه تاپ اسپین در تنیس روی میز

ضربه تاپ اسپین با گرفتن راکت در یک زاویه خاص انجام می‌شود. ایجاد حرکت به سمت جلو و بالا توسط بازیکن باعث می‌شود که پیچی به توپ تنیس منتقل شود. چندین ضربه تاپه اسپین توسط بازیکنان حرفه‌ای تنیس روی میز را در این ویدئو مشاهده کنید.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

صحنه هایی زیبا و دیدنی از مسابقات تنیس روی میز
شامل 67 ویدیو
بهترین‌های تنیس روی میز 1
شامل 49 ویدیو
بهترین‌های تنیس روی میز 2
شامل 49 ویدیو