ویدیو برنامه انجام تمرینات - مرحله 2

به دنبال بخش قبل، در این قسمت مرحله دوم برنامه تمرینی ارائه شده که زمان یا تعداد انجام تمرین در آن بیشتر است و آمادگی بیشتری ایجاد می‌کند.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش بدنسازی برای دو و میدانی با گری مک میلان
شامل 6 ویدیو
تمرینات بدنسازی در خانه- بخش اول
شامل 27 ویدیو
تمرینات بدنسازی در خانه- بخش دوم
شامل 27 ویدیو
تمرینات بدنسازی در خانه- بخش سوم
شامل 29 ویدیو