ویدیو برنامه انجام تمرینات - مرحله 1

در این بخش مربی مرحله اول برنامه تمرینی هر یک از تمرینات معرفی شده در قسمت قبل را ارائه می‌کند که زمان و تعداد انجام هر حرکت در آن لحاظ شده است و می‌توانید با آن به راحتی در خانه تمرین کنید.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش بدنسازی برای دو و میدانی با گری مک میلان
شامل 6 ویدیو
تمرینات بدنسازی در خانه- بخش اول
شامل 27 ویدیو
تمرینات بدنسازی در خانه- بخش دوم
شامل 27 ویدیو
تمرینات بدنسازی در خانه- بخش سوم
شامل 29 ویدیو