ویدئو آگاه شدن نسبت به بدن در یوگا

یوگا علم زندگی‌ است. مفهوم زندگی در یوگا تنها محدود به تعاملات میان بدن فیزیکی و جهان خارج نیست بلکه تمام شخصیت و ساختار آن را هم در بر می‌‌گیرد. یوگا بدن را واسطه ‌ای می‌داند که انسان از طریق آن می‌‌تواند روند تکامل را در این جهان طی کند. ذهن را نیز همه چیز نمی‌‌داند بلکه معتقد است که با پرورش آگاهی و تمرکز می‌توانید پتانسیل نهفته را بیدار کنید و از آن بهره ببرید.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو