ویدئو از بین بردن تنش اندام بدن در یوگا

تفکر بیش از حد می‌تواند باعث بروز اشکالات اساسی در اعمال انسان شود، به ویژه برای خانم‌هایی که در استرس و ناامیدی بسر می‌برند، به اضطراب و افسردگیشان منجر خواهد شد. بهترین کار در این مواقع، کنترل تنفس است. تنفس به شما آرامش می‌بخشد و شما را به زمان حال و طبیعت پیرامونتان مرتبط می‌سازد. این موضوع بسیار ساده به نظر می‌رسد اما یکی از اساسی ترین قوانین یوگا است.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو