ویدیو بالا بردن تمرکز بدن بدون اختلال در یوگا

وقتی اضطراب بر بدن فیزیکی تاثیر می‌گذارد، این تاثیر در بیماری‌هایی نظیر فشار خون بالا، بی‌خوابی،  برهم خوردن نظم دستگاه گوارش، یبوست، جمع شدن سموم در بدن و برهم خوردن رفتارهای طبیعی بدن که بر عملکرد اعضای داخلی تاثیر می‌گذارد، ظاهر می‌شود. بیشتر بیماری‌های ما در سرشت خود سایکوسوماتیک  (روان تنی) هستند. مدیریت چنین اختلال هایی، هدف اصلی یوگاست.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو