ویدیو آرام شدن از طریق تنفس در یوگا و آگاه شدن به بدن

تلاش یوگا همواره دستیابی به شخصیت درونی است. این شخصیت درونی با نام آتما، به معنی روح یا جان شناخته می ‌شود. نقش این طبیعت درونی برای بقای بشریت بسیار مهم است، چرا که بیشتر ادراکات بنیادین در زندگی، در بعد روح جای دارند. سامسکارا تصمیم می ‌گیرد رویکرد، نگاه و عملکرد ما در زندگیمان چگونه باشد. تجربه‌ زندگی با آگاه شدن از این طبیعت درونی آغاز می ‌شود.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو