ویدئو آرامش در یوگا در ارتباط با خورشید

تمرین مدیتیشن شبکه خورشیدی ذهن شما را آرام و متمرکز می‌کند تا به طور کامل برای تمرینات آماده باشید. شبکه عصبی ناحیه زیر معده با چاکرای سوم بدن شما مرتبط است، شما روی رنگ زرد تمرکز می‌‌کنید که این رنگ مربوط به مرکز انرژی این قسمت بدن انسان است. با این کار فرد روی اعتماد به نفس، اراده و قدرت شخصی خود تاثیر گذاشته و آنها را تحریک و تهییج می‌کند.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو