ویدیو کشش پا‌ها در یوگا

یکی ديگر از روش‌های مراقبت از پا، حرکات فيزيکی يا به بیانی ديگر آساناهاي یوگا مي‌باشد. به طور کلي زمانی که شما درد و يا بیماری‌ها را از طریق انجام مستمر آساناهای يوگا بر طرف کنيد، از بروز بیماری‌هایی نظیر کمر درد، زانو درد و يا ديگر بیماری‌های استخوانی و مفصلی خود جلوگیری خواهيد نمود.

پیام خود را اینجا بنویسید

سرویس های دیگر

آموزش مقدماتی یوگا 1
شامل 15 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 2
شامل 12 ویدیو
آموزش مقدماتی یوگا 3
شامل 18 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 1
شامل 9 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 2
شامل 8 ویدیو
آموزش پیشرفته یوگا 3
شامل 11 ویدیو
آموزش حرکات مقدماتی یوگا با ران استوارت
شامل 7 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 1
شامل 8 ویدیو
آموزش سطح متوسط حرکات یوگا با ران استوارت 2
شامل 7 ویدیو